Hin­nas­to

Meil­lä voit mak­saa smar­tu­meil­la, e-pas­sil­la tai kun­nan lii­kun­ta­se­te­leil­lä.

Ker­ta­mak­su

8,00€

10 ker­ran kort­ti

tar­jous 69,00€ (norm. 75,00€)

Elä­ke­läis­ten 10 ker­ran kort­ti

50,00€

Alle 18-vuo­tiai­den 10 ker­ran kort­ti

50,00€ (käy­tet­tä­vä 3kkn aika­na)

1 kk kort­ti

tar­jous 55,00€ (norm. 60,00€)

4 kk kort­ti

55€/kk

12 kk kort­ti

55€/kk

Kir­jal­li­set liikuntaohjelmat/ruokavaliot

60,00€/kpl

Ohjat­tu tree­ni Strong­Fee­ling tilas­sa 1h

35,00€

Pt-paket­ti

Sisäl­tää 3 ohjat­tua tree­niä Strong­Fee­ling salil­la sekä kir­jal­li­sen ohjel­man

160,00€

Tilan vuo­kraus urhei­luseu­roil­le:

20,00€/h

Tule sel­lai­se­na kuin olet